top of page

Globus'da Yaşam

Globus'da Yaşam

Globus'lu Olmak

Globus Şirketler Grubu olarak, sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmamızın en önemli sebeplerinden birinin, çalışan deneyimine verdiğimiz önem olduğuna inanıyoruz. Yaklaşımımızı kültürümüze en uygun şekilde ve en iyi küresel uygulamaları inceleyerek oluşturuyor; deneyim adımlarımızı insan odaklı tasarım prensipleriyle şekillendiriyoruz.

Kültürümüzün en önemli mihenk taşlarından olan “eşitlik” ve “GLOBUS'lu olmak” kavramlarından hareketle tüm çalışma arkadaşlarımız için ayrımcılıktan uzak bir iş ortamı sağlıyoruz. Cinsiyet, yaş, meslek, uzmanlık veya deneyimleri ne olursa olsun, tüm Globusluların kendilerini değerli ve eşit hissetmelerini önemsiyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın gelişimlerine katkı sağlamak ve ilerlemelerinin önünü açmak, kurulduğumuz günden bu yana gurur duyduğumuz konuların başında geliyor. Sürekli değişimin esas olduğu günümüzde, sunduğumuz farklı eğitim olanaklarıyla, çalışma arkadaşlarımızı kişisel ve mesleki gelişim hedeflerini yakalamaları konusunda güçlendiriyoruz. Global iş birliklerimiz ve dijital teknolojiler aracılığıyla eğitim ve gelişim uygulamalarımızda eşit ve kapsayıcı olanaklar sunuyoruz.

Globus Şirketler Grubu’na iş başvurusu yapan her adayı bu ailenin bir parçası olarak kabul ediyor, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve adil değerlendirme süreçlerine tabi tutuyoruz. Başvuran her adayı sürecin her aşamasında mutlaka bilgilendiriyor, sürece dair tüm soru ve taleplerini özgürce paylaşması yönünde destekliyor ve adaylara açık, net ve anlaşılır geri bildirimler veriyoruz. Tüm işe alım süreçlerinin sadece gerekli yetkinliğe sahip kişiler tarafından yönetilmesini sağlıyoruz.

Çalışma arkadaşlarımızın her gün aynı şevk ile çalışmalarını, pozitif enerji yaymalarını ve bunu karşılaştıkları tüm insanlarla paylaşmalarını önemsiyoruz. Bunun için tüm çalışanlarımız için adil bir şekilde takdir edilip ödüllendirildikleri iş ortamları yaratıyoruz. Fark yaratan bireylerimizi ön plana çıkarıp ödüllendirmek üzere motive edici ek uygulamalara yer veriyoruz.

bottom of page