top of page

PERSONELİMİZE GÖREV BİLİNCİNİ VE EMPATİYİ AŞILIYORUZ

Güncelleme tarihi: 29 Kas 2021

Özel Güvenlik Görevlileri, görevlerine başlamadan önce ve görev süresince periyodik olarak SEVEN Güvenlik tarafından yayınlanan Yıllık Eğitim Planına uygun olarak eğitime tabi tutulmaktadırlar. Verilen eğitimlerin etkinlik ölçümlemeleri yapılmakta ve dönemsel olarak müşteri grupları ile paylaşılmaktadır. Aynı zamanda şirket Kalite Güvence Departmanı tarafından, ölçümlemeler analiz edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Eğitimler; Teknik olarak verilmekle beraber dramatize edilmektedir.
Hastane güvenliği özel bir uzmanlık alanı mıdır, Seven Güvenlik bu konuda nasıl bir yöntem izliyor, bahseder misiniz ?

Bir hastanenin güvenliğinin sağlanması, güvenlik şirketleri ve personeli açısından özel uzmanlık kriterlerine sahip olmayı gerektirmektedir. Hastaneler; site, rezidans, avm, okul, iş merkezi, lojistik merkezi vb. gibi güvenlik projelerinden çok daha fazla projeye özel prosedür ihtiva etmektedir. Örnek vermek gerekirse; Exitus (Vefat eden hastalar) teslimi, hastane acil prosedürleri, oluşabilecek adli vakalar ile ilgili yasal işlemlerin geciktirilmeden yapılması, hastanelere özel olan acil durum kodlarının uygulanması, hastanede çalışan özel güvenlik çalışanlarının daha iyi iletişim sahibi ve sabırlı personelden seçilmesi, almış oldukları eğitimlerin daha fazla ve içerikli olması, hasta yakınlarına karşı empati kurarak yardımcı olmaları uzmanlık gerektiren alanlardan oluşmaktadır.


Şirketimiz 15 yıl gibi göz ardı edilmeyecek bir süredir sağlık sektöründe hizmet vermektedir. Bu sürede kazandığımız deneyimle ve hizmet vermiş olduğumuz sektöre saygımızdan dolayı; müşterilerimiz gibi bizler de her veriyi güncel tutarak önlemler alıyoruz. Seven Güvenlik olarak nasıl bir yöntem izliyoruz? İlk önce merkez personelimiz dahil olmak üzere tüm saha personelimizi sağlık sektörüne vermiş olduğumuz hizmetin kalitesi artırmak için devamlı eğitimden geçiriyoruz.


İş geliştirme ekibimiz Dünya Sağlık Örgütü’nün, Sağlık Bakanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin yayımlamış olduğu bütün belge ve dokümanları takip ediyor, iş yeri hekimimiz ile birlikte eğitim kitlerimize entegre ederek personelimizi güncel veriler hakkında bilgilendiriyoruz. Eğitim dosyalarımızı bu gelişmeler doğrultusunda revize ederek güncelliyoruz. Sadece eğitim vermekle kalmıyoruz, vermiş olduğumuz eğitimlere istinaden personelimizi sözlü ve yazılı sınavlara tabi tutuyoruz.


Böylelikle vermiş olduğumuz eğitimlerin yararlı olup olmadığının geri beslemesini de yapabiliyoruz. İnsan kaynakları birimimiz, hastane projelerinde çalışacak olan personelimizi, tecrübeli, iletişim becerileri yüksek, kaos anında sakinliğini koruyabilecek ve karşılaşabileceği tüm durumlarda psikolojisi bozulmayacak adaylar arasından seçmektedir. Onaydan geçen adaylarımız projeye başlamadan önce merkez eğitim birimimiz tarafından ikinci kez değerlendirilir ve oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Oryantasyon eğitimini bitiren aday, Özel Güvenlik Görevlisi olarak projeye başlar. Projeye başlayan personel, oryantasyon zamanında almış olduğu eğitimler haricinde, bulunmuş olduğu projenin kod eğitimlerine tabi tutulur.


Personele yönelik ne tür eğitimler veriyorsunuz, anlatır mısınız ?"

Hastane projelerimizde çalışan özel güvenlik görevlisi personelimizi, diğer güvenlik projelerinden farklı eğitimlere tabi tutuyoruz. Üzerine özellikle düştüğümüz eğitim konuları; Acil Kod Uygulamaları, Risk Değerlendirme ve Etkili İletişim Teknikleri olarak belirlenmiştir. İnsanlar hastane projelerine gezme veya farklı amaçlarla bir ziyarette bulunmaz. Her bir ziyaretçinin, bu bağlamda “Hasta” da denebilir, bir şikâyeti bulunmaktadır. Hasta, hastaneye girdiğinde ilk olarak özel güvenlik görevlisi ile yüz yüze gelmektedir.


Bazen gideceği polikliniği sorar, bazen yardım ister. Bundan dolayı personelimiz ne kadar kötü bir gün geçirse dahi, karşısındaki insanın ruh halini anlamak, empati kurmak ve en kısa zaman diliminde hastaya yardımcı olmak adına gayret içerisinde ve görev bilincinde çalışır. Hastane projelerindeki tecrübelerimiz; hasta ve hasta yakını ile iletişim olmaması durumunda ne gibi kötü sonuçların ortaya çıktığı göstermekle beraber, doğru iletişim kurulduğunda da, meydana gelebilecek olumsuz sonuçların önüne geçilebildiğini göstermiştir.


Seven Güvenlik olarak kaydetmiş olduğumuz veriler doğrultusunda, etkili iletişim eğitimlerinden sonra geri dönüşlerin ne kadar pozitif olduğunu, müşterilerimiz tarafından %96 gibi yüksek bir memnuniyet bildirimlerinin yapılması da şirketimizin işini ne kadar doğru bir çizgide yaptığını göstermektedir. Etkili iletişim eğitiminden hemen sonra sağlık sektörünün en önemlisi konusu olan ve Sağlık Bakanlığı tarafından da sağlık personeline verilen kod eğitimleri olmaktadır. Bu eğitimler kısaca;


• 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 54 üncü maddesi çerçevesinde sağlık hizmeti sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davaların kayıt altına alındığı ve takibinin yapıldığı bir uygulama olan BEYAZ KOD eğitimi,


• Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim uygulaması olan MAVİ KOD eğitimi,


• Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişiminin veya kaçırma durumunun tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim uygulaması olan PEMBE KOD eğitimidir.


Cengiz Han Türk Operasyonlar Direktörü Bu vermiş olduğumuz eğitimler haricinde; turuncu kod, kırmızı kod gibi eğitimleri vermekteyiz, ancak ilk üç eğitim bütün sağlık kuruluşlarında zaruri olarak verilmesi gereken eğitimlerin başında yer almaktadır. Sonrasında Exitus (vefat eden hasta) teslimi, adli vaka tutanağının oluşturulması, adli vaka durumlarında uygulanacak aksiyon ve prosedür eğitimimiz bulunmaktadır.


Hastanelerde son dönemde artan şiddete karşı siz hangi önlemleri alıyorsunuz açıklar mısınız ?"

Ülke olarak hatta Global olarak çok zor bir dönemden geçiyoruz. Özellikle 2019 yılının Aralık ayından itibaren dünya genelinde oluşan Pandemi hastalığı olan Covid-19 virüsü bütün bireylerin psikolojisi üzerinde derin etkiler bırakmıştır ve bırakmaya devam etmektedir. Ama ŞİDDET tamamen kişilerin psikolojileri ile ilgilidir.


Şiddet kavramı Dünya Sağlık Örgütü'nün yapmış olduğu tanımlama doğrultusunda "sahip olunan gücün veya yetkinin başka bir insana, bir gruba ya da bir topluluğa karşı uygulanması ve bunun sonucunda şiddete maruz kalan tarafta yaralanmaya, psikolojik zarara veya ölüme yol açması ya da bunlara yol açma olasılığının bulunması" şeklinde açıklanabilir. Hastane projelerimizde şiddetin önüne geçmek adına etkili iletişim, tespit-teşhis ve olaylara müdahale konularında psiko-drama ve uygulamalı eğitimlerin de desteğiyle personelimizi eğitmeye ağırlık veriyoruz.


Güvenlik sektöründe önem arz eden ve bir bakıma adli vakalara karşı ön alma olarak da ifade edebileceğimiz “Uzaktan Karşılama” teknik ve taktiklerinin uygulanması, suçlu veya şüpheli şahıs tanıma, eşkâl tespiti, şüpheli davranışlarda bulunduğu veya tedirgin hareketler yaptığı tespit edilen bir şahıs ile karşılaşıldığında derhal güvenlik personelinin uyarılması, CCTV Personelinin ikaz edilerek kamera takibi yapılması, şiddet eylemi içerisinde bulunan kişinin ruh haline göre kendisi ile etkili iletişim kurulması ve doğru analizin yapılarak, karşılıklı en az zarara uğranacak şekilde müdahale edilmesi ve eyleme kalkışan kişinin sakinleştirilmesi, gerekirse süratli bir şekilde Kolluk Birimlerine bilgi verilerek destek gelinceye kadar 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde şüpheli şahsın etkisiz hale getirilmesi, jop ve kelepçe kullanım esasları ve adli olaylar sonrasında raporlama işlemleri gibi konularda yılda en az 5 defa uygulama ve psikodrama boyutunda eğitim veriyor ve geri bildirimlerini müşterilerimizle paylaşıyoruz.


Yaşanmış vakalardan çıkartılan derslere ve özellikle “Ne OlduNasıl Müdahale Edildi-Nasıl Müdahale Edilmeliydi” sorularına uygulamalı olarak cevap arıyor, sonuçlara göre eğitim ihtiyaçlarını ve konuları revize ediyor ve mükemmelliğe ulaşmak için gayret sarfediyoruz.
5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

コメント


bottom of page