top of page

Faaliyet Alanları

Faaliyet Alanları

Sektörler

Tesis Yönetim ve İşletme

Son yıllarda hem dünyada, hem de ülkemizde giderek gelişen ve önem kazanan Tesis Yönetimi, sürekli büyüyen ve gelişen yapısıyla Türkiye’nin en fazla istihdam sağlayan sektörlerindendir. Günümüz teknoloji ve iletişim çağında modern insanın günlük yaşantısındaki en büyük problemi zaman yetersizliğidir. Ortak alanları olan ve büyük insan topluluklarına hizmet veren işletmelerin buna paralel olarak verdiği hizmetlerin günümüz yönetim alt yapısına uygun olması, aksamaması ve süreklilik arz etmesi gerekmektedir.

Tesis Yönetimi ve İşletmesi modern yönetim anlayışının bir gerekliliğidir.

 

2018 yılında Globus Tesis Yönetimi müşteri taleplerini değerlendirmek, yardımcı destek hizmetleri sunmak ve kaliteli işletme hizmeti vermek üzere faaliyetlerine başlamıştır.

C90A5972.jpg

Özel Güvenlik

10.06.2004 tarihinde 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun amacı genel kolluğun iş yükünü azaltmak, Türk Ticaret Yasası hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketleri yasal bir zemine oturtmak, özel güvenlik alanındaki faaliyetleri kayıt ve denetim altına almak, ülkede istihdam yaratmak olarak belirtilmiştir. 

Özel Güvenlik Sektörü her gün süratle gelişen büyük bir sektör konumuna gelmiştir. Ülkemiz Avrupa’da en çok güvenlik görevlisi olan ülkelerden biridir.

Özel Güvenlik sektöründe ilk kurulan şirketlerden olan Seven Güvenlik, Globus Şirketler Grubu tarafından 2018 yılında satın alınmış olup 28 yıllık saha ve yönetim tecrübesiyle modern hizmet anlayışını benimseyerek, alanında lider kurum ve kuruluşlara hizmet vermeye devam etmektedir.

Bağımsız Denetim

Performans Değerlendirme

Globus Audit, Bağımsız denetim ve performans değerlendirme hizmetimiz kurum ve kuruluşların güvenilirliğini kanıtlarken, müşterinin güvenini kazanır ve hizmetin kalite standardını arttırır. Sektörel farklılıklar göz önünde bulundurularak oluşturulan uzman kadromuz ile hangi taşın altına bakacağımızı iyi biliriz.  Bu sektörde kurulan ilk şirket olarak standartları uygulayan değil standartları belirleyen tarafız. 

Gayrimenkul Yönetim Hizmetleri

Gayrimenkul Yönetimi; arazi ediniminden başlayıp imar planı ve kentsel tasarım planlarının yapımı, arsa üretimi, proje geliştirme, uygun bina ve çevre tasarımı, bina üretilmesi, tesis ve kaynakların yönetilmesi, finans kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetilmesi ile ilgili çalışmaları kapsamakta, proje yönetiminden insan kaynakları yönetimine kadar birçok mesleki uğraşın birlikte çalışmalarını entegre etmektedir. Bu kapsamda gayrimenkul yönetimi hususunda, müşterilerimize cevap vermek ve çözüm ortağı olmak adına 2017 yılından itibaren SIRIUS Yönetim şirketi olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz.

Dış Ticaret

Ülkemizde ve dünyada, özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme ve kalkınma önemli bir süreci ifade etmektedir. İktisadi ve içtimai yapılarını sağlam zeminler üzerine kurup istikrarlı programlar eşliğinde yürütebilen tüm ülkeler, bu süreci başarılı bir şekilde sürdürmektedir. Bu alanda atılan adımlar diğer faktörlerin de sürece dahil edilmelerini gerekli kılmıştır. Bu amaçla dış ticaretin bu yapılanmada büyüme ve kalkınmaya yaptığı etki özellikle ülkemiz için önem arz etmektedir.

Tam da bu nedenle GLOBUS Şirketler Grubu’nun bugüne kadar oluşturduğu birikmiş tecrübesi, nitelikli iş gücü, mevcut dış ilişkileri vasıtasıyla uluslararası pazarda iş geliştirme misyonunu üstlenmek adına GEZER Dış Ticaret kurulmuştur.

Konteyner Sahası
bottom of page